Brofästet

-Skånekooperativet i samtiden

Ramavtal sedan 1 september 2021

Välkommen till Brofästet, ett socialt arbetskooperativ med boende i syfte att stötta människor i utanförskap till social rehabilitering, arbetsträning och vidare mot en fungerande tillvaro. 

Vi tar emot personer från 18 år.

Telefonjour och beredskapsnummer: 0736 87 59 50

Information om verksamheten: 0793 40 80 33

Tillsammans

I vacker, drogfri miljö erbjuder Brofästet en väg till självständighet och aktivt deltagande i samhället. Vi arbetar individanpassat med fokus på den enskildes styrkor och förutsättningar inom olika livsområden så som arbeta och försörjning, alkohol- och narkotikaanvändning, psykisk- och fysisk hälsa, familj och umgänge samt rättsliga problem. Brofästet erbjuder boende, rehabilitering, sysselsättning och social gemenskap.

Tillsammans utvecklar vi ständigt verksamheten utifrån medlemmarnas behov och önskemål. Syftet med det sociala arbetskooperativet är att skapa en meningsfull sysselsättning, känsla av sammanhang, möjlighet till delaktighet och ökat psykiskt välmående. Möjligheten till sysselsättning sker genom ett varierat utbud av arbetsplatser.

Boende i egen lägenhet

Boende i samklang med sysselsättning

Brofästet erbjuder boende i fräscha lägenheter i ett av Malmös mer attraktiva områden. Boendet är lokaliserat ett stenkast ifrån samlingslokalen, nära till hav och stad.